Werkwijze

Aangenaam!

NEELcommunicatie start altijd met een kennismakingsgesprek. Het liefst bij u op locatie om meer feeling te krijgen bij uw organisatie. In dit gesprek worden wensen en doelstellingen geïnventariseerd om de formulering van de opdracht te bewerkstellingen en verwachtingen over en weer uit te spreken.

Kraakhelder!

Dan maakt NEELcommunicatie duidelijk wat zij voor uw organisatie kan betekenen. Het doel van NEELcommunicatie is om krachtige communicatieopdrachten uit te voeren in overeenstemming met haar opdrachtgevers. Geen poeha verhalen, maar concrete handvatten en gedegen adviezen.

Evalueren!

NEELcommunicatie zal bij uitvoering van een opdracht tussentijds evaluatiemomenten inlassen waardoor het concept of het project, kan worden bijgeschaafd om te komen tot een uiterst effectief eindproduct in de zin van strategisch plan of succesvol project!

$$$!

Als het gaat om het financiële aspect in de werkwijze van NEELcommunicatie biedt zij verschillende manieren. Op basis van een vast uurtarief kan NEELcommunicatie de overeengekomen opdracht uitvoeren. Hiervoor kan uiteraard een maximaal aantal te factureren uren vastgesteld worden. Anderzijds kan NEELcommunicatie de opdracht uitvoeren op basis van projectbegroting. Ook is het mogelijk om een zogenaamde strippenkaart af te nemen. Over de verschillende manieren informeert NEELcommunicatie graag op verzoek.

 

Comments are closed.